Všetko pre bezpečné cesty

Kontakt
Bezpečné
a inteligentné
priechody
pre chodcov
viac
Dopravné
značenie
a dopravné
prvky
viac
Špeciálne
LED svietidlá
a solárne
LED prvky
viac
Bezpečnostné
prvky
pre sklady
a haly
viac

O firme

Spoločnosť SIVEX, s.r.o. bola založená v roku 2012 a svoju činnosť zameriava hlavne na pôsobenie v oblasti dopravného značenia, bezpečných a inteligentných priechodov pre chodcov, ako aj dopravných prvkov a dopravných zariadení. Spoločnosť SIVEX, s.r.o. sa zameriava tiež na oblasť bezpečnosti vo výrobných závodoch, skladoch a logistických centrách.
Spoločnosť SIVEX, s.r.o. svojim portfóliom a zameraním oslovuje hlavne mestá a obce SR, správcov komunikácií (SSC, NDS, RSC), technické služby, developerské spoločnosti, výrobné a priemyselné podniky. Dôležitou skupinou, ktorú oslovujeme sú dopravní projektanti, architekti, projektoví manažéri, ako aj správcovia priemyselných parkov, nákupných a business centier.

ČO PONÚKAME ?

 • Bezpečné a inteligentné priechody pre chodcov CROSS-SX
  (zapustené LED gombíky vo vozovke, značky s výstražnými LED svetlami, LED asymetrické svietidlá atď.)
 • Dopravné značenie a dopravné značky
  (zvislé dopravné značenie, dočasné dopravné značenie a príslušenstvo k dopravným značkám)
 • Dopravné prvky a dopravné zariadenia
  (dopravné zrkadlá, nerozbitné dopravné zrkadlá, parkovacie stĺpiky, dopravné kužele, merače rýchlosti, spomaľovacie prahy, pasívne reflexné prvky, dopravné návestidlá - semafory, parkovacie dorazové lišty a zábrany atď.)
 • Špeciálne LED svietidlá a solárne LED prvky
  (špeciálne LED svietidlá na osvetľovanie priechodov pre chodcov, LED výstražné svetlá, solárne LED gombíky atď.)
 • Bezpečnostné prvky pre sklady a haly
  (hemisferické zrkadlá, bezpečnostné zábrany a zábradlia, ochrany stĺpov, ploty, informatívne tabuľky a značenie v halách atď.)

Služby

Spoločnosť SIVEX, s.r.o. poskytuje pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov komplexné a kvalitné služby v oblasti dopravných systémov, bezpečných priechodov pre chodcov a cestnej svetelnej signalizácie. Spoločnosť SIVEX, s.r.o. ponúka nasledovné služby:

Predaj a dodávka dopravných prvkov a dopravných zariadení
(zvislé dopravné značky, dopravné zrkadlá STANDRARD, nerozbitné dopravné zrkadlá, dopravné kužele, merače rýchlosti vozidiel, spomaľovacie prahy – spomaľovače, vodiace obrubníky atď.)

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných systémov
(bezpečný a inteligentný priechod pre chodcov CROSS-SX, asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov, bezpečnostné riešenia pre haly, sklady a logistické centrá atď.)

Projekčná činnosť a projektovanie dopravných stavieb
(bezpečné a inteligentné priechod pre chodcov - formou externých firiem a projektantov)

Inžinierska a realizačná činnosť v oblasti dopravných systémov
(realizácia bezpečných a inteligentných priechodov pre chodcov CROSS-SX, LED asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov, svetelné zvýraznenie priechodov pre chodcov atď.)

Referencie

Dodávka, predaj a realizácia bezpečných a inteligentných priechodov v rámci celej SR

Dodávka a predaj meračov rýchlosti v rámci celej SR

Dodávka a predaj špeciálnych LED svietidiel pre výrobné podniky a sklady v celej SR

Kontakt

SIVEX, s.r.o.

Bzovícka 30, 851 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Uhrinčať
Mobil: 0907/ 728 473
E-mail: sivex@sivex.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 46 48 57 32
DIČ: 20 23 43 13 99
IČ DPH: SK2023431399
Spoločnosť SIVEX, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79219/B
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2920871289/1100
IBAN: SK38 1100 0000 0029 2087 1289