Služby

Spoločnosť SIVEX, s.r.o. poskytuje pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov komplexné a kvalitné služby v oblasti dopravných systémov, bezpečných priechodov pre chodcov a cestnej svetelnej signalizácie. Spoločnosť SIVEX, s.r.o. ponúka nasledovné služby:

Predaj a dodávka dopravných prvkov a dopravných zariadení
(zvislé dopravné značky, dopravné zrkadlá STANDRARD, nerozbitné dopravné zrkadlá, dopravné kužele, merače rýchlosti vozidiel, spomaľovacie prahy – spomaľovače, vodiace obrubníky atď.)

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných systémov
(bezpečný a inteligentný priechod pre chodcov CROSS-SX, asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov, bezpečnostné riešenia pre haly, sklady a logistické centrá atď.)

Projekčná činnosť a projektovanie dopravných stavieb
(bezpečné a inteligentné priechod pre chodcov - formou externých firiem a projektantov)

Inžinierska a realizačná činnosť v oblasti dopravných systémov
(realizácia bezpečných a inteligentných priechodov pre chodcov CROSS-SX, LED asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov, svetelné zvýraznenie priechodov pre chodcov atď.)