Semafory – LED dopravné návestidlá

Obchodné oddelenie spoločnosti SIVEX, s.r.o. Vám s radosťou pomôže pri výbere najvhodnejšieho typu a druhu tovaru pre Vás.

Kontakt

LED SEMAFORY – LED DOPRAVNÉ NÁVESTIDLÁ (SIVEX)

LED semafor - LED dopravné návestidlo je určené pre riadenie premávky na pozemných komunikáciách alebo LED semafory regulujúce vjazdy a výjazdy z parkovísk resp. hromadných garáží. Ich využitie je možné tiež v rôznych výrobných a priemyselných podnikoch.

Počet komôr: 1-komorové, 2-komorové alebo 3-komorové
Druh komory: STANDARD alebo FUTURA (ultra tenka), polykarbonát, odolnosť voči UV žiareniu
Veľkosť komory: Ø 100 mm, Ø 210 mm, Ø 300 mm
Farba LED vložiek: červená, oranžová, zelená
Spôsob napájania: 230 V, 12 V, 24 V, 42 V

Dopravné návestidlá sú schválené podľa STN EN 12368 pre používanie na pozemných komunikáciách

ŽIAROVKOVÉ SEMAFORY – DOPRAVNÉ NÁVESTIDLÁ (SIVEX)

Semafor žiarovkový – žiarovkové dopravné návestidlo je určené pre riadenie premávky na pozemných komunikáciách alebo semafory regulujúce vjazdy a výjazdy z parkovísk resp. hromadných garáží. Ich využitie je možné tiež v rôznych výrobných a priemyselných podnikoch.

Počet komôr: 1-komorové, 2-komorové alebo 3-komorové
Druh komory: STANDARD, polykarbonát, odolnosť voči UV žiareniu
Veľkosť komory: Ø 100 mm, Ø 210 mm, Ø 300 mm
Farba filtra: červená, oranžová, zelená
Spôsob napájania: 230 V

Dopravné návestidlá sú schválené podľa STN EN 12368 pre používanie na pozemných komunikáciách